Stanovy BD Ladova 5/2043

Stanovy BD Ladova 5/2043 dle nové legislativy vč. zápisu ze schůze ke stažení zde

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Pozvánka na členskou schůzi

Vážení členové družstva,

dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Ladova 5/2043, se sídlem Praha 2, Ladova 5/2043, IČ: 61463221 (dále jen „Družstvo“), která se bude konat

v pondělí 6.12.2021 v 17.00 hodin

v aule školy Podskalská 10, Praha 2,

sraz před bočním vchodem do školy proti domu Ladova 5.

Pozvánka s programem je ke stažení zde:

návrh stanov BD je ke stažení zde,

návrh plné moci je ke stažení zde

zplnomocnění pro společné členství je ke stažení zde

Richard Němeček, předseda představenstva Bytové družstvo Ladova 5/2043

Jaroslava Vomelová, místopředseda představenstva Bytové družstvo Ladova 5/2043

Andrea Zimová, člen představenstva Bytové družstvo Ladova 5/2043

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

Vážení členové,

dovolujeme si Vás pozvat na shromáždění společenství Společenství vlastníků Ladova 2043, se sídlem Praha 2, Ladova 5/2043, IČ: 24306631 (dále jen „Společenství“), která se bude konat:

24. 5. 2021 v 17.30 hodin  

v aule školy Podskalská 10, Praha 2

Pozvánka s programem shromáždění a plná moc je ke stažení zde

Richard Němeček, předseda výboru Společenství vlastníků Ladova 2043

Petr Toman, místopředseda výboru Společenství vlastníků Ladova 2043

Jaroslava Vomelová, člen výboru Společenství vlastníků Ladova 2043  


POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Vážení členové družstva,

dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Ladova 5/2043, se sídlem Praha 2, Ladova 5/2043, IČ: 61463221 (dále jen „Družstvo“), která se bude konat:

24. 5. 2021 v 18:15 hodin (následně po schůzi SV)

v aule školy Podskalská 10, Praha 2

Pozvánka s programem členské schůze a plná moc je ke stažení zde

Ing. Richard Němeček, předseda představenstva Bytové družstvo Ladova 5/2043 

Jaroslava Vomelová, člen představenstva Bytové družstvo Ladova 5/2043 

Andrea Zimová, člen představenstva Bytové družstvo Ladova 5/2043 

přílohy pro shromáždění SV 2020: 

2020 LA 05 SV účetní uzávěrka

2020 LA 05 SV Report GL s přílohami 

přílohy pro schůzi BD 2020: 

2020 LA 05 BD účetní uzávěrka

2020 LA 05 BD Report GL s přílohami

Zápisy ze schůzí 24. 5. 2021

Dne 24. 5. 3021 se konalo shromáždění Společenství Ladova č.p. 2043

Dne 24. 5. 3021 se konala členská schůze Bytového družstva Ladova 5/2043

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Aktuální situace týkající se opatření souvisejících s pandemií COVID-19

V přiloženém dokumentu je uveřejněno shrnutí vývoje možnosti konat schůze BD a SVJ s osobní účastí v době od 10.3.2020 v závislosti na mimořádných opatřeních s celorepublikovou působností, vedle toho je nutné v jednotlivých obcích a regionech sledovat a řídit se omezujícími opatřeními, k jejichž vydání jsou oprávněny krajské hygienické stanice, případně obce.

Dokument je ke stažení zde.

Bližší informace týkající se povinného testování v BD s 10 a více zaměstnanci je ke stažení zde.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Oznámení výsledků hlasování našeho BD per rollam

V souladu se stanovami v termínu do 10 dnů předkládáme

Oznámení výsledků hlasování našeho BD per rollam,

které bylo přijato uplynutím posledního dne lhůty pro vyjádření (ke stažení zde):

Předložené body 1,2,3,4, byly schváleny 17 hlasy tj. 100 % hlasů všech hlasů.

Současně jsou k nahlédnutí u pana Němečka a v mailu odeslána všechna vaše Vyjádření.

Děkuji, s pozdravem za SV Ladova 2043 Richard Němeček

 

 

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Oznámení rozhodnutí vlastníků jednotek

V souladu se stanovami v termínu do 10 dnů předkládáme

Oznámení výsledků hlasování našeho SV per rollam,

které bylo přijato uplynutím posledního dne lhůty pro vyjádření (ke stažení zde):

 

Předložené body 1,2,3,4,6,7 byly schváleny 21 hlasy tj. 100 % hlasů všech vlastníků.

Bod 5 byl schválen 20 hlasy, tj. 93,7 % hlasů všech vlastníků.

Současně jsou k nahlédnutí u pana Němečka a v mailu odeslána všechna vaše Vyjádření.

Děkuji, s pozdravem za SV Ladova 2043 Richard Němeček

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Výzva k rozhodnutí „per rollam“ SVJ

Vážení,

Z důvodu současné situace se na vás obrací výbor SV s Výzvou k rozhodnutí „per rollam“ – mimo schůzi shromáždění – dle našich Stanov s návrhem k rozhodnutí ke schválení.

Dokumenty, kromě kompletu zaslaného vám všem mailem, jsou samozřejmě podklady na webu a Výzva, Vyjádření, Informace v papírové formě též ve vaší schránce. Výzva pak na nástěnce domu.

Datum běhu lhůty k vyjádření je od 6.6.2020 pak do 15 dnů dle Stanov SV.

Předání vašeho “Vyjádření” buď do schránky BD-SV přímo, poštou, zástupci představenstva, nebo mailem pro ty z vás, kteří jste mimo “Ladovku”. Poté bude vydáno “Oznámení” kde budou sečteny hlasy vás všech k jednotlivým bodům Vyjádření a s přílohou všech vašich jednotlivých Vyjádření bude předán zpět výsledek hlasování.

Tedy 100% kontrola. 

 

Dokumenty ke stažení:

SV Výzva

SV Vyjádření

SV Informace GL

SV Informace GL účty3 SV Informace GL LA 5 závěrka 2019 příloha č. 3

SV Informace GL závěrka

SV Revize

V případě nejasnosti v dokumentech, potřeby dalšího tisku, doplnění informací jsme vám k dispozici na telefonu, mailu .

Chtěl bych vás tímto požádat o předání Vyjádření pokud možno co nejdříve.

 

Děkujeme za pochopení, s pozdravem

za SV Ladova 2043

Richard Němeček

Petr Toman

Jaroslava Vomelová

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Výzva k rozhodnutí „per rollam“ BD

 

Vážení,

Z důvodu současné situace se na vás obrací představenstvo BD s Výzvou k rozhodnutí „per rollam“ dle našich Stanov s návrhem k rozhodnutí ke schválení.

Dokumenty, kromě kompletu zaslaného vám všem mailem, jsou samozřejmě podklady na webu a Výzva, Vyjádření, Informace v papírové formě též ve vaší schránce. Výzva pak na nástěnce domu.

Datum běhu lhůty k vyjádření je od 6.6.2020 pak do 21 dnů dle Stanov BD.

Předání vašeho “Vyjádření” buď do schránky BD-SV přímo, poštou, přímo zástupci představenstva, nebo mailem pro ty z vás, kteří jste mimo “Ladovku”. Poté bude vydáno “Oznámení”, kde budou sečteny hlasy vás všech k jednotlivým bodům Vyjádření a s přílohou všech vašich jednotlivých Vyjádření bude předán zpět výsledek hlasování.

Tedy 100% kontrola. 

 

Dokumenty ke stažení:

BD Výzva,

BD Vyjádření,

BD Informace GL, příloha 1

BD Informace GL účty, příloha 2

BD Informace GL závěrka, příloha 3

 

V případě nejasnosti v dokumentech, potřeby dalšího tisku, doplnění informací jsme vám k dispozici na telefonu, mailu .

Chtěl bych vás tímto požádat o předání Vyjádření pokud možno co nejdříve.

 

Děkujeme za pochopení, s pozdravem

za BD Ladova 5/2043

Richard Němeček

Jaroslava Vomelová

Andrea Zimová

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Vážení členové družstva,

v souladu s čl. 52 odst. 10) stanov si Vás dovoluji pozvat na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Ladova 5/2043, se sídlem Praha 2, Ladova 5/2043, IČ: 61463221 (dále jen „Družstvo“), která se bude konat:

ve čtvrtek 6.6.2019 v 17.45 hodin

v aule školy Podskalská 10, Praha 2

 

Program schůze a plná moc je ke stažení zde

 

Ing. Richard Němeček

člen Bytového družstva dle zmocnění Ladova 5/2043

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

Vážení členové,

dovolujeme si Vás pozvat na shromáždění společenství Společenství vlastníků Ladova 2043, se sídlem Praha 2, Ladova 5/2043, IČ: 24306631 (dále jen „Společenství“), která se bude konat:

ve čtvrtek 6.6.2019 v 18.30 hodin (následně po schůzi BD)  

Program schůze a plná moc je ke stažení zde

 

Richard Němeček, předseda výboru Společenství vlastníků Ladova 2043

Petr Toman, místopředseda výboru Společenství vlastníků Ladova 2043

Jaroslava Vomelová, člen výboru Společenství vlastníků Ladova 2043  

Zápisy ze schůzí 6.6.2019

Dne 6.6.2019 se konala členská schůze Bytového družstva Ladova 5/2043

Zápis ze schůze, plné moci, prezenční listina

Dne 6.6.2019 se konalo shromáždění Společenství Ladova č.p. 2043

Zápis ze shromáždění, plné moci, prezenční listina

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Vážení členové družstva,

dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Ladova 5/2043, se sídlem Praha 2, Ladova 5/2043, IČ: 61463221 (dále jen „Družstvo“), která se bude konat:

v pondělí 4.6.2018 v 18.00 hodin

v aule školy Podskalská 10

Program schůze je ke stažení zde

Plná moc je ke stažení zde

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

Vážení členové,

dovolujeme si Vás pozvat na shromáždění společenství Společenství vlastníků Ladova 2043, se sídlem Praha 2, Ladova 5/2043, IČ: 24306631 (dále jen „Společenství“), která se bude konat:

v pondělí 4.6.2018 v 19.00 hodin (následně po schůzi BD) 

v aule školy Podskalská 10

Program shromáždění je ke stažení zde

Plná moc je ke stažení zde

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář